Listen

Video catalog

Author:
Servei de Recursos Audiovisuals
Producer:
Mercapalma
Synopsis:

 

Atès l’augment dels costs de la gestió dels residus que es generen a Mercapalma i amb l’objectiu de millorar la recollida selectiva a l’empresa, la direcció de Mercapalma i els empresaris decideixen crear un Parc Verd, un model de gestió ambiental.
versió catalana, versión castellana,
 

Categories:
Open channel
Language:
Catalan
Date:
05/12/2006
Duration:
00:08:45