Dissemination of research - Science

La leche es una disolución acuosa.Separación de sus componentes

 Dra. Josefa Donoso, catedratica de Química Física.Universitat de les Illes Balears


LIGO detecta ones gravitacionals provinents d'una altra fusió de dos forats negres

El Grup de Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes Balears participa a través de la Col·laboració Científica LIGO en la identificació d'un segon esdeveniment d'ones gravitacionals en les dades dels detectors Advanced-LIGO 

 

15/06/2016
Primer - Anterior - Següent - Darrer

Number of registers: 37, Pages: (1 / 8)