Academic - Conferences

Conferència: «Inventaris onomàstics als Països Catalans. Estat de la qüestió»


? Conferència a càrrec de Pere Navarro Gómez, emmarcada dins el I cicle de conferències d'onomàstica: Antroponímia i toponímia. Els inventaris onomàstics municipals integrals recullen els topònims i els antropònims tant actuals com pretèrits d’una localitat concreta amb l’objectiu de salvaguardar el patrimoni immaterial que representen els noms de lloc i de persona d’un territori lligat a una comunitat humana concreta. Els inventaris integrals se serveixen tant de fonts orals —a través del treball de camp amb els informants—, com de la consulta de documentació manuscrita o impresa. Des de la primera monografia onomàstica duta a terme a casa nostra —la de Sant Pere de Ribes, 1936, de Cristòfor Cardús— fins a la darrera —la de la Torre de l’Espanyol, 2020, de Sílvia Veà—, es comptabilitzen més de dues-centes monografies onomàstiques municipals arreu dels territoris de llengua catalana. Les dues zones que sobresurten amb un nombre d’inventaris onomàstics municipals publicats són les del Vallès Oriental i del Camp de Tarragona i el Priorat. A dia d’avui, tots els territoris compten amb monografies onomàstiques municipals, des de l’Alguer fins a la Franja d’Aragó, i des de la Catalunya del Nord fins al sud del País Valencià.Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Laicidad y cooperación

 Presentan Marcos González Sánchez y Catalina Pons-Estel Tugores. Participan: José María Vázquez García-Peñuela (Rector de la UNIR) y Miguel Rodríguez Blanco (Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado). Ciclo de Conferencias 40 Aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa

 

 

04/03/2020
Primer - Anterior - Següent - Darrer

Number of registers: 142, Pages: (1 / 29)